Vrije inschrijvingen starten op 1 maart 2019

Bericht van 26 februari ’19

1 maart 2019 : start vrije inschrijvingen. (tijdens de schooluren van 8:30 uur tot 15:50 uur)

Capaciteitsbepaling :

Kleuterschool : 150

Lagere school : 250

Aantal plaatsen beschikbaar op 1 maart 2019 :

Kleuterschool : geen plaatsen meer beschikbaar. Je kan je nog wel inschrijven maar je komt op een wachtlijst terecht.

Lagere school : nog 31 plaatsen beschikbaar, je kan nog inschrijven.

Voorwaarden voor het inschrijven van een lager school kind. 

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling :

a) zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar

b) tenminste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs

b) gedurende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

GBS Fusieschool
adres
Hoogstraat 401861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 60
Tel.
02 892 23 61 (secretariaat)
Tel.
02 892 23 62 (facturatie)
e-mail
directie@fusieschool.be

Vanaf het derde leerjaar volgen de leerlingen Franse les van 11.40u tot 12.05u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.